Huisregels

Huis- en gedragsregels JIM JAMES

Wij heten u van harte welkom in JIM JAMES. Om het u en alle andere gasten zo aangenaam mogelijk te maken, vragen wij u de volgende huis- en gedragsregels in acht te nemen. Bij het niet naleven van de huisregels kan u de toegang tot dit pand worden geweigerd of ontzegd. Eventuele opgelegde boetes worden verhaald op de overtreder. Overtreding van de huisregels kan ervoor zorgen dat de politie wordt gewaarschuwd.

Aansprakelijkheid.
Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor verlies, ongeluk, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen, veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik.

Alcohol.
Het is verboden onder invloed van drugs -en alcohol de zaak te betreden.

Calamiteiten en noodsituaties.
Bij calamiteiten dient u te allen tijde de instructies van de deelnemers op te volgen. Blijf kalm en voorkom paniek. Waarschuw direct de bedrijfsleiding. Verlaat bij onveilige situaties via de aangegeven vluchtroutes het pand. Begeleid zo nodig andere gasten.
Bel voor nood ALTIJD 112.

Diefstal en vernieling.
Toegebrachte schade aan en het ontvreemden van eigendommen van JIM JAMES worden op de veroorzakers verhaald. Dat geldt ook voor kosten voortkomend uit onrechtmatig gebruik van materialen zoals brandblussers en brandmelders. Bij diefstal en/of opzettelijke vernieling doen wij altijd aangifte bij de politie.

Hinderlijk gedrag.
JIM JAMES tolereert geen racisme, ongewenste intimiteiten, agressie, diefstal, (geluids)overlast, bedreiging of ander hinderlijk gedrag. Benaderen van deelnemers of andere bezoekers binnen JIM JAMES dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden.

Klachten.
Wanneer u een klacht heeft van welke aard dan ook, kunt u deze bij de bedrijfsleiding melden of mailen naar info@jimjames.nl. Uw klacht wordt serieus en zo snel mogelijk in behandeling genomen.

Roken binnen JIM JAMES is verboden. U kunt buiten roken op het terras van JIM JAMES of u kunt gebruik maken van onze tuin, waarbij wij u vriendelijk verzoeken sigarettenpeuken te deponeren in de daarvoor bestemde asbakken.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen binnen JIM JAMES.