Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Knipabonnement:

 1. Abonnementsduur:

  • Het knipabonnement heeft een looptijd van één jaar vanaf de aankoopdatum.
  • Opzegging is mogelijk na het eerste jaar, met een opzegtermijn van 30 dagen.
 2. Betaling:

  • De betaling voor het jaarabonnement vindt maandelijks automatisch plaats op de dag van de maand waarop het abonnement is gestart.
 3. Onbeperkte Knipbeurten:

  • Het knipabonnement biedt onbeperkte knipbeurten gedurende de abonnementsperiode, inclusief wassen, standaardknippen, en styling.
 4. Afspraken en Beschikbaarheid:

  • Afspraken zijn afhankelijk van kappersbeschikbaarheid en moeten vooraf worden gepland.
  • Wijzigingen in afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden doorgegeven.
 5. Barber Flexibiliteit:

  • Het knipabonnement is geldig voor alle barbers in onze salon en is niet gebonden aan één specifieke kapper. Als een abonnee een vaste kapper heeft en deze kapper stopt met werken bij onze salon, is het niet mogelijk het abonnement stop te zetten. 
 6. Stylingopties:

  • Stylingopties vallen binnen het standaard knipabonnement en kunnen worden geleverd.
 7. Prijsaanpassingen:

  • De salon behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen, waarbij abonnees tijdig op de hoogte worden gebracht van wijzigingen.
 8. Opzegging:

  • Na het eerste jaar van het abonnement kan op elk moment worden opgezegd met een schriftelijke kennisgeving (via mail : klantenservice@jimjames.nl) van 30 dagen voor het einde van de abonnementsperiode.
 9. Upgrademogelijkheden:

  • Abonnees hebben de mogelijkheid om hun abonnement te upgraden naar een hoger segment, aangezien er vier verschillende segmenten beschikbaar zijn. Terugkeren naar een lager segment is niet mogelijk.
 10. Flexibel Opzeggen na Eerste Jaar:

  • Na het eerste jaar is het mogelijk om het abonnement maandelijks op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren via e-mail, met een opzegtermijn van 30 dagen voor het einde van de abonnementsperiode.
 11. Wijzigingen in Voorwaarden:

  • De salon behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen, waarbij abonnees op de hoogte worden gesteld van eventuele aanpassingen.

Algemene Voorwaarden voor Tattoo’s

Definities:

 1. Tattoo Studio: JIM JAMES, gevestigd te Hilversum.
 2. Klant: Iedereen die een tatoeage wil laten zetten bij JIM JAMES.
 3. Overeenkomst: De afspraak tussen klant en tattoo artiest. JIM JAMES is hierin een contact-/tussen persoon.

Toepasselijkheid:

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle afspraken tussen klant en tattoo artiesten.
 2. Afwijkingen zijn alleen geldig als JIM JAMES hier schriftelijk mee instemt.

Eigen Verantwoordelijkheid en Risico:

 1. Na het plaatsen van de stencil (tattoo design) controleert de klant deze altijd zelf. De klant is zelf verantwoordelijk voor de opdracht en draagt het risico van de behandeling.
 2. De klant begrijpt dat tatoeages niet volledig kunnen worden verwijderd.

Bijwerken:

 1. Tattoos die bij x artiest zijn gezet worden 6 weken na dat de tattoo is geplaatst een half jaar gratis bijgewerkt. Is dit langer dan 6 maanden dan betaal je afhankelijk van de tattoo grootte en plaatsing >30 euro.

Leeftijd en Gezondheid:

 1. Klanten moeten minimaal 16 jaar oud zijn.
 2. Klanten onder 18 moeten een geldig identiteitsbewijs tonen en worden alleen behandeld onder begeleiding van een ouder.
 3. Klanten moeten in goede gezondheid verkeren en mogen geen gezondheidsrisico vormen voor henzelf, de tatoeëerder, of anderen.
 4. JIM JAMES behoudt zich het recht voor om een geldig identiteitsbewijs te vragen.

Betaling:

 1. Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met een aanbetaling. Deze bedraagt minimaal 50 euro voor afspraken van korter dan een uur en bij grote projecten tot 30% van de indicatie prijs.
 2. Deze aanbetaling wordt niet terugbetaald bij annulering, tenzij de afspraak binnen 72 uur wordt geannuleerd.

Aansprakelijkheid:

 1. JIM JAMES doet haar best om het gewenste resultaat te bereiken, maar kan geen garanties geven.
 2. JIM JAMES is niet aansprakelijk voor schade, tenzij bewezen wordt dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

Garantie:

 1. JIM JAMES gebruikt alleen gecontroleerde tattoo-inkten conform de wet.

Toepasselijk Recht en Geschillen:

 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland.

Overige Bepalingen:

 1. Als een bepaling ongeldig is, krijgt deze een vergelijkbare betekenis om toch geldig te zijn.
 2. Het zetten van een tatoeage bij JIM JAMES is op eigen risico.